کلیدواژه‌ها = حق بر سلامت
کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت

دوره 5، شماره 17، دی 1402، صفحه 243-273

10.22034/mral.2023.562456.1385

جعفر شفیعی سردشت؛ سید محمد جواد ساداتی؛ سجاد میری


موانع و چالش‌های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 16، مهر 1402، صفحه 135-160

10.22034/mral.2022.562064.1381

جمیله جعفریان اصل؛ علی حاجی پور کندرود؛ ارکان شریفی