نویسنده = سید مجتبی واعظی
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 11-34

10.22034/mral.2021.522821.1102

مریم رستمی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی


2. مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید

دوره 2، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 37-67

10.22034/mral.2020.128786.1031

آیدا حیدری؛ سید مجتبی واعظی