نویسنده = محمدامین ابریشمی راد
تعداد مقالات: 4
1. مطلوب‌سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت‌های دیوان مظالم در ایران و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/mral.2021.525989.1126

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


2. تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 113-136

10.22034/mral.2020.137570.1060

حسین آئینه نگینی؛ محمدامین ابریشمی راد


4. نسبت‌سنجی جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 119-138

10.22034/malr.2020.122878.1002

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آیینه نگینی