موضوعات = سایر موضوعات
تعداد مقالات: 6
1. تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/mral.2021.535681.1179

میثم ناصحی؛ علی فقیه حبیبی؛ کیوان صداقتی