مطالعه تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت‌های دولتی

دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 235-260

10.22034/mral.2021.539915.1207

محمدصادق فراهانی؛ رضا طجرلو؛ روح‌الله قلیخانی


مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/mral.2021.540872.1213

علی ولایی؛ محمد جلالی


جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 255-280

10.22034/mral.2022.563057.1388

پرویز کهندل؛ معین صباحی؛ طیبه بلوردی


چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده 99

دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 261-286

10.22034/mral.2021.535484.1206

فریبرز صارمی نوری؛ خدیجه شجاعیان؛ کورش استوار سنگری


وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22034/mral.2021.543125.1228

مختار محمدی؛ محمد راسخ؛ محمد جلالی


نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 13، دی 1401، صفحه 215-241

10.22034/mral.2022.552438.1301

جلال جعفری؛ جواد خالقیان؛ جلیل مالکی


قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 281-300

10.22034/mral.2022.557991.1340

حسن سلیمی‌پوربانی؛ طاهره سادات نعیمی؛ سید علی ربانی موسویان


تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 301-320

10.22034/mral.2022.558248.1343

روح اله شیخ دزفولی؛ مجتبی انصاریان؛ سهیلا کوشا


واکاوی مفهوم ثروت عمومی در اصل 45 قانون اساسی از منظر ثروت عمومی ناملموس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22034/mral.2022.543297.1230

حمید رضا حق پناهان؛ حامد کرمی؛ مجتبی همتی


تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره 12، مهر 1401، صفحه 295-316

10.22034/mral.2022.551416.1294

مظاهر خواجوند؛ مجتبی لطفی خاچک؛ داود سلطانیان


تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 321-344

10.22034/mral.2022.1972502.1404

سمانه حسینی نوید؛ کارن روحانی؛ امیررضا محمودی


اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22034/mral.2022.545971.1254

خدیجه اکرمی؛ هدی غفاری؛ ولی رستمی


تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران

دوره 5، شماره 14، فروردین 1402، صفحه 345-368

10.22034/mral.2022.556793.1335

حسین علائی؛ زهره پناهی


کاستی‌های تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.22034/mral.2022.546065.1255

محمد تقی اکبری؛ سید محمد هاشمی؛ بیژن عباسی